Voorwaarden


  • Jij blijft zelf verantwoordelijk voor jouw welzijn en medische gesteldheid.

  • Jij blijft zelf verantwoordelijk voor jouw beslissingen naar aanleiding van een consult en hoe jij met de informatie omgaat.

  • Na afloop van het consult kun jij geen claims indienen.

  • Ik ben geen arts! Ik kan en mag geen medisch advies aan jou geven.